POLITYKA JAKOŚCI

 

BARTER S.A. od początku istnienia na rynku, dążył do utrzymania doskonałej jakości swoich produktów. W 2018r. firma otrzymała certyfikat Systemu Zarządzania Jakością,  zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015. Jest to część ogólnie przyjętego systemu zarządzania firmą, obejmująca te elementy, które służą ustalaniu polityki i celów firmy w zakresie jakości i środowiska.Wszyscy nasi dostawcy wyrobów i usług są przez nas informowani i oceniani pod kątem przestrzegania uzgodnionych norm jakościowych i poszanowania środowiska naturalnego.W naszych działaniach kierujemy się przyjętą polityką, w której deklarujemy nasze zaangażowanie w doskonalenie jakości i ochrony środowiska.