SENT

 

BARTER S.A. w ślad za informacjami umieszczonymi na PLATFORMIE USŁUG ELEKTROCZNINYCH SKARBOWO-CELNYCH informuje, co następuje.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 września 2018 roku w sprawie zgłoszeń przewozu towarów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1849), dla podmiotów odbierających i podmiotów wysyłających, został wprowadzony wymóg uwierzytelnienia na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) poprzez podanie, oprócz loginu i hasła również tzw. Id SISC podmiotu, czyli 17-znakowego numeru identyfikacyjnego.

 

Obowiązek dotyczy:

  • od 1 maja 2019 roku, podmiotów wysyłających i podmiotów odbierających, które przesyłają lub aktualizują zgłoszenia w rejestrze SENT (SENT_100 lub SENT_200);
  • od 1 lutego 2020 roku, podmiotów odbierających, które uzupełniają zgłoszenia o informację o odbiorze towaru (zamykają zgłoszenie w SENT_100 lub SENT_200).

Zgodnie z obowiązującym prawem, nieuzyskanie tego numeru skutkować będzie brakiem możliwości właściwego wykonania obowiązków związanych z SENT.

 

Dokonanie bezpośrednio na platformie PUESC czynności związanych ze zgłoszeniem i potwierdzeniem odbioru w imieniu podmiotu odbierającego przez użytkownika, który jest wskazany jako reprezentant podmiotu, wymaga każdorazowo zalogowania się na platformie (login i hasło) i wskazania podmiotu, w imieniu którego chce się dokonać zgłoszenia / potwierdzić odbiór towaru.

Otrzymanie Id SISC podmiotu wiąże się z uzyskaniem zaawansowanego poziomu dostępu do PUESC
i wymaga złożenia odpowiednich wniosków (e-Formularzy) korzystając z usługi „e-Klient” – link do strony: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

 

W ramach usługi e-Klient realizowany jest proces rejestracji, który obejmuje następujące główne kroki:

  • założenie konta na PUESC,
  • rejestrację osoby fizycznej, np. pracownika podmiotu, pełnomocnika,
  • rejestrację Podmiotu,
  • rejestrację reprezentacji,

W celu uzyskania zaawansowanego poziomu dostępu do PUESC osoba fizyczna (np. właściciel firmy, organ spółki, pracownik firmy/spółki upoważniony przez właściciela/organ spółki lub inna upoważniona osoba), która ma już założone konto na PUESC (podstawowy poziom dostępu), powinna złożyć kolejno wnioski (e-Formularze):

  • rejestracja/aktualizacja danych osoby fizycznej – spowoduje nadanie Id SISC osobie fizycznej;
  • rejestracja/aktualizacja danych podmiotu – spowoduje nadanie Id SISC podmiotowi;
  • rejestracja/aktualizacja reprezentacji – spowoduje rejestrację osoby fizycznej jako reprezentanta podmiotu.

Informujemy również, że:

Szczegółowe informacje znajdują się: Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego, link: https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage

Informacje o tym, jak założyć profil zaufany dostępne są pod linkiem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

 

Więcej informacji znajduje się na stronie PUESC pod linkiem: https://puesc.gov.pl

Prezentacji zamieszczonej na stronie PUESC