AUTOGAZ

Gaz płynny LPG to paliwo, które znajduje zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki i dziedzinach życia. LPG ma wiele zalet dzięki temu jest dominującym na świecie alternatywnym paliwem zastępującym benzynę.

Znajdź doradcę

Szybkie i terminowe dostawy

Dostarczamy gaz LPG na terenie całego kraju

Spełniamy rygorystyczne kryteria bezpieczeństwa

Dzięki temu masz pewność, że dostarczony gaz jest bezpieczny

Najwyższa jakość

Nasz produkt spełnia wymagania normy EN-589

Profesjonalna obsługa

Nasi pracownicy przyjmą i zrealizują Twoje zamówienie

Certyfikowany gaz płynny – LPG dla Twojego biznesu

Od 24 lat dostarczamy naszym klientom sprawdzone produkty. Nasz gaz płynny – LPG spełnia wymagania normy EN-589, co potwierdzają certyfikaty akredytowanych laboratoriów. To dla wielu naszych klientów potwierdzenie wiarygodności, jako dostawcy i partnera biznesowego.

Zrównoważone dostawy

Troska o środowisko naturalne jest dla nas ważna. Dbamy o to, aby zminimalizować emisję CO2 i innych szkodliwych substancji. Dlatego jednym z działań, które podjęliśmy, była wymiana naszej floty samochodowej na ciągniki napędzane LNG i bioLNG.

Zapewniamy transport przy wykorzystaniu autocystern o dużej i małej pojemności, które są stale monitorowane przez GPS. Dzięki temu zmniejszyliśmy emisję dwutlenku węgla, ale także skróciliśmy czas dostaw, mogliśmy zapewnić naszym klientom ich niezawodność i poprawiliśmy bezpieczeństwo zaopatrzenia.

Profesjonalna obsługa

Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze klientów detalicznych, ale również największych sieci paliw w Polsce. Profesjonalna kadra oraz indywidualne podejście do klienta pozwala nam realizować Państwa potrzeby na najwyższym poziomie.

Specyfikacja techniczna

WyglądBezbarwny gaz skroplony;
ZapachSłaby, charakterystyczny dla produktu;
Próg zapachowyBrak danych;
pHnie dotyczy;
Temperatura topnienia/krzepnięcia-187.69°C (propan), -138.3°C (butan);
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia-42,07°C (propan), -0.5°C (butan);
Temperatura zapłonu-95°C (propan), -60°C (butan);
Szybkość parowaniaBrak danych;
Palność (ciała stałego, gazu)Brak danych;
Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości1.9 – 9.5% (wybuchowość);
Prężność par0.83 MPa w 20°C;
Gęstość parwzględem powietrza 1.55 (propan), 2.08 (butan);
Gęstość1.97 g/dm3 w 0°C w 1013 hPa (propan gaz), 0.6 g/cm3 w –0.5°C w 1013 hPa (butan ciecz);
Rozpuszczalnośćpraktycznie nie rozpuszcza się w wodzie; rozpuszcza się w alkoholu etylowym, eterze etylowym;
Współczynnik podziału n-oktanol/ wodalog Pow 2.31 w 20°C przy pH 7 (propan);
Temperatura samozapłonu470°C (propan), 365°C (butan);
Temperatura rozkładuBrak danych;
LepkośćNie dotyczy;
Właściwości wybuchoweNie dotyczy;
Właściwości utleniająceNie dotyczy.
Pion handlowy

Znajdź doradcę

Porozmawiaj z naszym ekspertem, który pomoże Ci dobrać rozwiązanie idealnie dostosowane do potrzeb Twojego biznesu lub domu. Czekają na Ciebie doradcy w całej Polsce!

Najczęściej zadawane pytania​

Masz pytania na temat naszych produktów lub usług? Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które pomogą Ci lepiej zrozumieć naszą ofertę i w pełni z niej skorzystać.

Gaz dostarczamy do odbiorców końcowych nawet w 24 godziny.

Spełniamy rygorystyczne kryteria bezpieczeństwa – dzięki temu masz pewność, że dostarczony gaz jest bezpieczny w użyciu. Przestrzegamy normy EN-589, co potwierdza zgodność z obowiązującymi przepisami i jest szczególnie istotne dla branż regulowanych.

Dostarczamy paliwo nowoczesnymi autocysternami o dużej pojemności. Dzięki nim skróciliśmy czas dostaw i ograniczyliśmy emisję CO2.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Optymalizacja kosztów ogrzewania lub produkcji, niezależność i bezpieczeństwo dostaw to filary dobrze zorganizowanego gospodarstwa domowego i firmy, wyposażonych w zbiorniki gazowe lub instalacje regazyfikacji. Chętnie pomożemy w drodze do osiągnięcia wspomnianych celów. Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami.

Siedziba i oddziały firmy

Barter S.A.

ul. Legionowa 28
15-281 Białystok

tel.: +48 85 74 85 300
e-mail: biuro@bartergaz.pl

NIP: 9661388342
REGON: 050835467

Regionalne Centrum Dystrybucji LPG w Bydgoszczy

ul. Portowa 8
85-757 Bydgoszcz

tel.: +48 52 345 32 72
e-mail: bydgoszcz@bartergaz.pl

Regionalne Centrum Dystrybucji LPG w Barczewie

ul. Zatorze 1
11-010 Barczewo

tel.: +48 89 514 78 02
e-mail: barczewo@bartergaz.pl

Regionalne Centrum Dystrybucji Gazu w Żarach

ul. Budowlanych 6
68-200 Żary

tel.: +48 887 764 543
e-mail: zary@bartergaz.pl

Terminal przeładunkowy węgla, gazu i nawozów w Sokółce

Os. Buchwałowo 2
16-100 Sokółka

tel.: +48 85 722 95 00
e-mail: sokolka@bartergaz.pl

Terminal węglowy w Kutnie

ul. Metalowa 10
99-300 Kutno

tel.: +48 885 450 384
e-mail: wagakutno@bartergaz.pl 

Terminal Przeładunkowy w Sławkowie (w trakcie realizacji)

Nasze pozostałe produkty i usługi

Autogaz

LPG z gwarancją najwyższej jakości paliwa.

Gaz grzewczy i zbiorniki gazu

Jesteśmy dystrybutorem gazu propan. Dostawa w 24h.

Gaz w butlach

Gaz w butlach to wygodne rozwiązanie w gospodarstwie domowym, na placu budowy lub w firmie produkcyjnej.

Hurt i import LPG

Zapewniamy terminowe dostawy surowców niezależnie od pory roku.

Skroplony gaz LNG

Ekologiczne i bezpieczne paliwo do celów grzewczych i technologicznych.

Gaz sieciowy gm. Czarna B.

Dostarczamy gaz za pomocą własnej sieci dystrybucyjnej.

Nawozy mineralne

Dostępne w naszej ofercie nawozy cechuje wysoka koncentracja składników odżywczych.

Logistyka kolejowa

Dostarczamy klientom usługi transportowe spersonalizowane pod kątem czasu dostawy.

Agencja celna

Oferujemy kompleksową obsługę celną. Korzystamy z pozwolenia na odprawy uproszczone.

Terminal przeładunkowy

Oferujemy przeładunek gazu płynnego, nawozów mineralnych oraz węgla

Logistyka gazu płynnego LPG

Produkt wysokiej jakości, spełniający wymagania normy EN-589.

BARTER S.A. jest firmą ze 100% udziałem kapitału polskiego, prężnie rozwijającą się w sektorze energetycznym. W branży działa już od 1999 roku.

Podstawowym profilem działalności Spółki jest sprzedaż i dystrybucja gazu płynnego, gazu LNG i nawozów. Spółka posiada własny terminal przeładunkowy w Sokółce, którego głównym zadaniem jest przeładunek, magazynowanie i dystrybucja gazu płynnego, węgla oraz nawozów mineralnych. BARTER S.A. dysponuje rozlewniami gazu płynnego, zlokalizowanymi w Barczewie, Bydgoszczy, Sokółce, Sosnowcu i Żarach, wyposażonymi w nowoczesne urządzenia i linie technologiczne, zbiorniki magazynowe na gaz płynny, własne bocznice kolejowe z punktami przeładunkowymi, nowoczesne autocysterny do przewozu gazu płynnego oraz samochody dostawcze do przewozu butli. Jest równocześnie licencjonowanym przewoźnikiem kolejowym.

Ponadto Barter posiada nowoczesne stacje regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG, które cechują się najwyższymi standardami energetycznymi. LNG, dostarczany jest do klienta bezpośrednio z terminali polskich, m.in. w Świnoujściu, bądź importowany z innych europejskich terminali. Doskonała infrastruktura przedsiębiorstwa pozwala zachować ciągłość pracy oraz terminowość dostaw do wszystkich kontrahentów.

Barter S.A. jest jednym z członków – założycieli związku pracodawców – Polskiej Platformy LNG. Platforma działa na zasadzie branżowego klastra, w którym poszczególne podmioty wzajemnie wykorzystują swoje doświadczenia, wspierają się i promują branżę LNG – nie tylko w transporcie morskim, ale też w drogowym, czy w przemyśle.