ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7
Zakończone

Budowa nowego terminalu intermodalnego oraz zakup i instalacja kompletu urządzeń do jego obsługi”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Poprawa dostępności transportowej, Działania 4.2 Infrastruktura kolejowa.

Data publikacji: 06.08.2020

Informacje o projekcie

Termin składania ofert

 

Numer ogłoszenia

 

Status ogłoszenia

Zakończone

Zapytanie ofertowe nr 7

na budowę, w systemie optymalizuj i buduj, placu do składowania kontenerów wraz z komunikacją i pochylnią o powierzchni 51.318,96 m2 wraz z murem oporowy i infrastrukturą techniczną  (roboty budowlane)

Pliki do pobrania

file-icon PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY
MS WORD
file-icon POZWOLENIE NA BUDOWĘ – PLAC KONTENEROWY
PDF
file-icon BADANIA GRUNTU
ZIP
file-icon TECZKA T11 ARCHITEKTURA
ZIP
file-icon TECZKA T12 KONSTRUKCJA
ZIP
file-icon TECZKA T13 ORGANIZACJA RUCHU
ZIP
file-icon TECZKA T14 ELEKTRYCZNA BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWYCH
ZIP
file-icon TECZKA T15 ELEKTRYCZNA INSTALACJE ZEWNĘTRZNE
ZIP
file-icon TECZKA T16 SANITARNA
ZIP